Časté Otázky

  1. Podmienky dodania tovaru
  2. Dodávka tovaru
  3. Doprava a montáž
  4. Ako sa zachovať po dodaní nábytku
  5. Starostlivosť o nábytok a jeho ošetrovanie
  6. Ošetrovanie povrchu u lakovaných výrobkov
  7. Ošetrovanie povrchu u olejovaných výrobkov

Podmienky dodania tovaru


Dodávka tovaru

Dodávka tovaru závisí od momentálnej situácie vo výrobe. Orientačná dodacia lehota je 4-12 týždňov od potvrdenia objednávky, resp. od zaplatenia dohodnutej zálohy, v závislosti od množstva a druhu objednaného tovaru. V prípade atypických výrobkov sa termín dodania určuje individuálne.


Doprava a montáž

Doprava a montáž nie je účtovaná v cene výrobku. V prípade záujmu však vieme dopravu zabezpečiť vlastným autom alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti – a to za príplatok stanovený dohodou.Ako sa zachovať po dodaní nábytku

Každý kus nábytku musí byť postavený na vodorovnú plochu alebo vypodložený, aby dvere a zásuvky chodili ľahko a nezadierali sa.

Nábytok sa nemá umiestňovať blízko vykurovacích telies alebo sa musí chrániť pred priamym sálaním tepla ochrannou tepelnoizolačnou doskou. Príliš vysoká teplota a nízka relatívna vlhkosť spôsobujú zosychanie dreva a vznik škár a prasklín.

Na nábytok sa nesmú ukladať horúce, ani mokré predmety.

Nábytok dlhodobým pôsobením priameho slnečného svetla čiastočne mení svoj farebný odtieň, vplyvom prirodzenej chemickej reakcie dreva urýchlenej slnečným UV žiarením.

Nábytok neumiestňujeme do príliš suchého, ani do príliš vlhkého prostredia. Zmena vlhkosti okolia spôsobuje zmenu vlhkosti dreva čo má za následok rozmerovú zmenu a v krajných prípadoch vznik trhlín v dreve a laku.Starostlivosť o nábytok a jeho ošetrovanie

K dosiahnutiu dlhej životnosti výrobku môžete prispieť aj Vy správnym používaním a ošetrovaním.


Ošetrovanie povrchu u lakovaných výrobkov:

Povrchová úprava nábytku má ochrannú a estetickú funkciu. Na povrchovú úpravu je použitý matný zdravotne nezávadný lak, ktorý dobre chráni povrch a dáva vyniknúť prirodzenej štruktúre dreva.

Na bežné ošetrenie povrchu môžete použiť zriedené saponátové prostriedky (nie však s obsahom abrazívnych látok). Na nanášanie saponátu použijeme čistú stálofarebnú a mäkkú handričku. Roztok na čistenej ploche nesmie byť príliš dlho, aby nedošlo k poškodeniu nábytku, a čistenú plochu treba vyutierať do sucha. Na čistenie nikdy nepoužívame benzín ani iné rozpúšťadlá, ktoré by poškodili lak!


Ošetrovanie povrchu u olejovaných výrobkov:

Povrch výrobkov je ošetrený prírodným olejom z rastlinných výťažkov určeným na povrchovú úpravu nábytku. Olej nevytvára ochrannú vrstvu na povrchu ako pri lakovaní alebo voskovaní. Chráni drevo tým, že penetruje do jeho vrchnej vrstvy, resp. do jeho bunečných dutín. Drevo sa tak stáva odolnejšie proti vonkajším chemickým i mechanickým vplyvom.

Takto ošetrený povrch je však potrebné chrániť pred priamym kontaktom s vodou, inými tekutinami a chemikáliami. V prípade takéhoto kontaktu je potrebné tekutinu v čo najkratšom čase utrieť suchou alebo vodou navlhčenou mäkkou textíliou.

Po určitom čase používania výrobku je možné ho opätovne ošetriť týmto prírodným olejom, čím sa povrch zrevitalizuje a odstránia sa prípadné drobné defekty spôsobené užívaním výrobku.


Značky:

⇧ Naspäť nahor ⇧